Asal Mula Upacara Adat Sadranan Mbah Jobeh

Asal  mula  upacara  Sadranan  Mbah  Jobeh  dapat  dirunut  dari  cerita tentang “Bibit Sekawit ipun Wontenipun Kyai Jobeh-Nyai Jobeh” sebagaimana diceritakan…